Volyňští Češi
? Anelie, Vladimír, Tomanová

Datum narození * 14. 7. 1902
Rodinní příslušníci
Vážený občan Chutor Daľnyj, Žitomír