Volyňští Češi
? Marie, Josef, Studená

Datum narození * 31. 12. 1876
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír