Volyňští Češi
? Emilie, Karel, Ornstová

Datum narození * 9. 7. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kremljanka, Žitomír