Volyňští Češi
? Ludmila, Vrabcová

Datum narození * 29. 9. 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Horbaši Malé, Žitomír