Volyňští Češi
? Ludmila, Matěj, Šimáčková

Datum narození * 2. 6. 1888
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vyšpol, Žitomír