Volyňští Češi
? Lydie, Jan, Šimáčková

Datum narození * 6. 9. 1924
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vyšpol, Žitomír