Volyňští Češi
? Emilie, Vladimír, Ducháčková

Datum narození * 1889
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír