Volyňští Češi
? Anna, Josef, Panoušková

Datum narození * 1. 1. 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír