Volyňští Češi
? Jiřina, Budinská

(dle útržku listu o přesídlení by to mohla být dcerou Heleny Smolavé)

Po reemigraci v roce 1947 se i s rodinou usadila ve Skupicích č.p.4, okr. Žatec (dnes okres Louny)

Datum narození * 1912
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno