Volyňští Češi
? Blažena, Hrudková

V reemigračním soupise se uvádí jméno Božena ! ale na útržku listu o přesídlení je jméno Blažena.

V soupise se též uvádí datum narození 2.dubna 1896. Stejný den i měsíc narození se uvádí i u manžela,

(což je podezřelé jako ne příliš pravděpodobné !!)

Žila ve Volkově č.p.45.

Po reemigraci v r.1947 se usídlili v obci Svatava č.p.198, okr.Falknov (dnešní okres Sokolov)

 

Datum narození * 1896
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno