Volyňští Češi
? Marie, Jan, Borůvková

Datum narození * 1871
Rodinní příslušníci
Manžel: Borůvka Petr
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč