Volyňští Češi
? Marie, Prokopová

( ve Volkově působil i učitel Prokop )

Datum narození * 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno