Volyňští Češi
Maříková Věra, Soběslavská

Na Volyni žila v obci Volkov č.p.32

po reemigraci v r.1947 se i s rodinou usídlili v obci Frýdlant č.217

Datum narození * 1. 1. 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno