Volyňští Češi
? Marie, Levická

Datum narození * 18. 4. 1891
Rodinní příslušníci
Manžel: Levický Řehoř
Vážený občan Alexandrovka (Dubno), Dubno