Volyňští Češi
Jedlička Vladislav, Josef

Datum narození * 1895
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovanka, Křemenec