Volyňští Češi
? Marie, Srpová

Datum narození * 1924
Rodinní příslušníci
Manžel: Srp Bohumil