Volyňští Češi
? Pavlína, Šnajdrová

Datum narození * 1918
Rodinní příslušníci
Děti: Šnajdr Josef
Vážený občan Volkov, Dubno