Volyňští Češi
? Marie, Štorková

Na Volyni žila ve Volkově č.61,

v roce 1947 reemigrovala do Lipence č.11, okr. Žatec (dnešní okres Louny)

Datum narození * 14. 3. 1903
Místo repatriace Lipenec (Lipno, Louny), Československo (repatriace)

Číslo repatriačního průkazu: 16294

Vážený občan Volkov, Dubno