Volyňští Češi
? Emilie, Křížková

Datum narození * 15. 8. 1880
Rodinní příslušníci
Manžel: Křížek Filip
Vážený občan Straklov Č., Dubno