Volyňští Češi
Křivánková Antonie, Václav, Malinová

Datum narození * 13. 6. 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč