Volyňští Češi
? Emilie, Josef, Píčová

Datum narození * 13. 7. 1911
Rodinní příslušníci
Manžel: Píč Jan, Josef
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh