Volyňští Češi
? Marie, Josef, Nosková

Datum narození * 13. 3. 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh