Volyňští Češi
? Olga, Šimsová

Datum narození * 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Moldava II, Dubno