Volyňští Češi
? Anna, Činková

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Manžel: Činka Václav
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí † 13. 7. 1943, upálena v Č. Malíně