Volyňští Češi
? Antonie, Žroutová

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí † 13. 7. 1943, upálena v Č. Malíně