Volyňští Češi
? Žofie, Kodejšková

Datum narození * 1898
Rodinní příslušníci
Vážený občan Buršovka, Dubno