Volyňští Češi
? Libuše, Plosová

Datum narození * 9. 9. 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Sofievka I (Dubno), Dubno