Volyňští Češi
Plos Václav, Vladimír

Datum narození * 5. 6. 1930
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vidumka, Dubno