Volyňští Češi
? Barbora, Málková

Datum narození * 24. 12. 1896
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Lišany, Československo (repatriace)
Vážený občan Noviny Č., Dubno