Volyňští Češi
? Antonie, Matoušová

Datum narození * 1915
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vilhemovka, Vladimír Volyňský