Volyňští Češi
? Marie, Josef, Přibilová

Datum narození * 1903
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč