Volyňští Češi
? Antonie, Syrovátková

Datum narození * 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Hošča, Ostroh