Volyňští Češi
Synková Marta, Josef, Grejcarová

Datum narození * 23. 4. 1900
Místo narození Kopče, Luck
Rodinní příslušníci