Volyňští Češi
? Marie, Vojtěch, Vacková

Datum narození * 1866
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podcurkov, Rovno