Volyňští Češi
? Marie, Vacková

Rodinní příslušníci