Volyňští Češi
Janoušková Marie, Josef, Duhová

Datum narození * 4. 2. 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podcurkov, Rovno
Úmrtí † 11. 7. 1952, hřbitov Šternberk