Volyňští Češi
? Marie, Mauerová

Datum narození * 8. 6. 1895
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Špakov Velký, Rovno