Volyňští Češi
? Marie, Mauerová

Datum narození * 8. 6. 1895
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno