Volyňští Češi
? Marie, Řepíková

Datum narození * 23. 3. 1903
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovanka, Křemenec
Úmrtí † 24. 5,1989, hřbitov Chomutov