Volyňští Češi
? Anna, Běhavá

Datum narození * 27. 9. 1921
Rodinní příslušníci