Volyňští Češi
? Marie, Lešáková

Datum narození * 24. 4. 1896
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno