Volyňští Češi
? Ludmila, Vladimír, Lešáková

Datum narození * 2. 8. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Omelaník Malý, Luck