Volyňští Češi
? Jiřina, Dědková

Ve Volkově žila v č.p.129

V květnu 1947 se i s rodinou usídlili v Litoměřicích

Datum narození * 15. 3. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno