Volyňští Češi
Havránek Vladimír, František

vyučený cukrář

Po reemigraci v r.1947 se usídlil v obci Zimoř č.p.7, okres Litoměřice

Datum narození * 8. 4. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno