Volyňští Češi
? Emilie, Antonín, Zunová

Datum narození * 29. 6. 1902
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ivaniče, Vladimír Volyňský