Volyňští Češi
? Emilie, Antonín, Zunová

Datum narození * 29. 6. 1902
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Meclov, Československo (repatriace)
Vážený občan Ivaniče, Vladimír Volyňský