Volyňští Češi
? Marie, Vladimír, Zunová

Datum narození * 10. 6. 1921
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ivaniče, Vladimír Volyňský