Volyňští Češi
? Marie, Vladimír, Zunová

Datum narození * 10. 6. 1921
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Meclov, Československo (repatriace)
Vážený občan Ivaniče, Vladimír Volyňský