Volyňští Češi
? Anna, Srpová

V reemigračních soupisech uvedla jako místo bydliště Rozhožná 8

Po reemigraci v r.1947 se usídlila s manželem a synem v obci Vesce č.p.14 okr. Podbořany (dnešní okres Louny)

Datum narození * 10. 8. 1885
Rodinní příslušníci
Manžel: Srp Josef
Vážený občan Noviny, Dubno