Volyňští Češi
? Marie, Srpová

Na Volyni žila v obci Volkov

a po reemigraci v roce 1947 se usídlila v obci Skupice u Postoloprt (dnešní okres Louny).

Datum narození * 19. 5. 1917
Vážený občan Volkov, Dubno