Volyňští Češi
? Anna, Svojanovská

Datum narození * 1872
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno