Volyňští Češi
? Marie, Mojdlová

Datum narození * 13. 11. 1908
Rodinní příslušníci
Manžel: Mojdl Jan, Jan
Vážený občan Rapatov, Dubno