Volyňští Češi
Vaňousová Anna, František

Křestní list do Ruska 26.7.1895

Datum narození * 28. 10. 1851
Místo narození Řetová, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci