Volyňští Češi
? Marie, Vaněčková

Datum narození * 18. 9. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Omelana Malá, Rovno
Úmrtí † 5. 8. 1995, hřbitov Stachovice